Nhà ở xã hội P. Bửu Long
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐỒNG NAI - (23/04/2015 01:04 pm)

CH ĐU TƯ
Công ty C phn Đu tư và Xây dng Xuân Mai
Đa ch: Tng 3, Tòa nhà CT2, Ngô Thì Nhm, phưng Hà Cu, qun Hà Đông, thành ph Hà Ni.
Đin thoi: 04.63251022;   Fax: 04.63251012

 Đơn v phân phi:
CÔNG TY C PHN ĐU TƯ ĐC ĐNG NAI
¢- Đa ch : S 27, Đưng Đng Khi, Phưng Tam Hòa, Thành ph Biên Hòa, Tnh Đồng Nai.
¢- Đin thoại: 0613 894455 - Fax: 0613 857272
¢- Website: www.nhadongnai.com.vn

KHU NHÀ XÃ HI P. BU LONG, TP BIÊN HÒA

HÌNH THC THANH TOÁN
¢Khách hàng thanh toán 100 %
 
¢Khách hàng thanh toán 30 %  - 40% - 30%
¢Khách hàng thanh toán 30%, Ngân hàng h trợ 70%
¢Thi gian thanh toán ngân hàng h tr khách hàng từ 5 năm – 20 năm
¢Nhận nhà ngay khi thanh toán 30%.

H SƠ MUA NHÀ XÃ HI
¢Đơn đăng ký mua nhà ( bản gốc ).
¢Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở ( bản gốc ).
¢Chứng minh nhân dân ( bản sao công chứng ).
¢Sổ hộ khẩu thường trú của người đứng đơn mua nhà xã hội ( bản sao công chứng ).
¢Sổ hộ khẩu tạm trú tại Tỉnh Đồng Nai ( bản sao công chứng, trong trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Đồng Nai.
¢Giấy đăng ký kết hôn ( bản sao công chứng ).
¢Sổ bảo hiểm xã hội ( bản sao công chứng ).

 
 
- SƠ ĐỒ VỊ TRÍ
 
 
 
 
- V TRÍ  TIN ÍCH CĂN H
 
 
 
 
 
- NHÀ MU
 
 
 
 
- PHỐI CẢNH 3D
 
 

Một số hình ảnh tổ chức sự kiện tại Căn Hộ

   

 
 
 
 
 
 
 
Khách hàng cần biết thêm thồn tin xin liên hệ
Phòng Kinh Doanh
Văn Hiệu - ĐT: 0909 380 891