Tình hình hoạt động của KCN Long Đức trong Quý I/2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐỒNG NAI - (02/11/11 01:11 pm)

Trong quý I năm 2010 Ban Quản lý KCN đã tập trung thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 3, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban quản lý cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư vào khu công nghiệp Long Đức

Vận dụng các Quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động; thường xuyên cập nhật các nghị định, thông tư mới ban hành, liên quan đến các luật như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luạt đấu thầu,…để vận dụng vào công tác quản lý; tổ chức thực hiện triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương và UBND tỉnh ban hành về việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp trong việc chấp hành những quy định của pháp luật, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Long Đức. Dưới đây là tình hình cụ thể.

Bản đồ quy hoạch KCN Long Đức - tỉnh Trà Vinh

Về thu hút đầu tư

 Trong quý I/2010 BQL các KCN đã xem xét và chấp thuận cho Công ty xăng dầu Trà Vinh xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Khu công nghiệp Long Đức với tổng số vốn đầu tư 1,92 tỷ đồng và diện tích thuê đất 0,12 ha; Công ty TNHH Thương mại Chí Lập đang xây dựng Nhà máy sản xuất thùng carton với vốn đầu tư đăng ký là 3,7 tỷ đồng và diện tích thuê đất là 0,12ha. BQL cũng hướng dẫn Công ty VINAPHAT thủ tục đăng ký đầu tư dự án nhà máy chế biến rau, củ, quả xuất khẩu tại KCN Long Đức; điều chỉnh Giấy phép đầu tư với hình thức đăng ký lại và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty cổ phần Mỹ Lan. 

Đến nay, tại KCN Long Đức có 21 dự án đầu còn hiệu lực, trong đó có 10 dự án đi vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, 5 dự án đang triển khai xây dựng và 1 dự án xin giãn tiến độ do gặp khó khăn về tài chính (Dự án nhà máy chế biến khô hải sản ăn liền của Công ty TNHH hải sản An Lạc – Trà Vình) và 5 dự án đang làm thủ tục xây dựng.

Tính đến thời điểm này, Khu công nghiệp Long Đức thu hút được 21 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 919,56 tỷ đồng (tương đương 52,55 triệu USD). Trong đó, có 7 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 22 triệu USD, 14 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký 534,56 tỷ đồng. Diện tích thuê đất chiếm 60,19ha đạt 97,24% so với diện tích đất công nghiệp cho thuê để sản xuất là 61,9ha.
Ban Quản lý thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án và đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư các dự án chậm triển khai, sử dụng đất không hiệu quả để bố trí đất cho các dự án khác; Quản lý, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư.
 
Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong quý I, các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất – kinh doanh đạt giá trị sản xuất công nghiệp là 110,5 tỷ đồng, tăng 44% so với quý I năm 2009; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,54 triệu USD, tăng 234% so với quý I năm 2009. Công ty hoá chất Mỹ Lan đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất (2,7 triệu USD), kế đó là các công ty Khánh Phong, Long Đức…
Về công tác quản lý môi trường KCN

Ban Quản lý đã cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty cổ phần sản xuất giày Khải Hoàn – chi nhánh 9 và Công ty cổ phần Aquafeef Cửu Long; cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của dự án kinh doanh xăng dầu (thuộc Công ty xăng dầu Trà Vinh); tiếp nhận bổ xung cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Ba Huân; gửi công văn nhắc nhở Công ty cổ phần Mỹ Lan, Công ty sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan, Công ty cổ phần quang điện tử Mỹ Lan, Công ty TNHH Khánh Phong, hoàn thành thủ tục môi trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thị xã Trà Vinh về việc quản lý môi trường; kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn các công ty trong khu công nghiệp thực hiện chương trình giám sát môi trường và quản lý chất thải rắn theo Nghị định số 59/2007/NĐ- CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
Ban Quản lý cũng phối hợp với Công ty phát triển hạ tầng KCN Long Đức giám sát và thúc đẩy việc xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung (200m3/ ngày đêm) để sớm đưa vào hoạt động trong quý I, hệ thống thoát nước mặt cho KCN (cả hai giai đoạn).

Về quản lý lao động

Hiện nay, các doanh nghiệp trong KCN Long Đức đã tạo việc làm cho gần 1.800 lao động, trong đó phần lớn là lao động nữ (1373 người); đã có 1529 lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Trong quý I, Ban Quản lý đã kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp trong KCN, phê duyệt hợp đồng lao động của công ty Aquafeed Cửu Long, chấp thuận nội quy lao động của chi nhánh Khải Hoàn 9…
Ban Quản lý cũng đã tìm được nhà đầu tư xây dựng nhà ở công công nhân KCN Long Đức. Nhà đầu tư này đang hoàn thành thủ tục pháp lý để triển khai dự án xây dựng khu nhà ở cho công nhân trên diện tích quy hoạch 3,66ha.      
TTQ